Ochrona gruntów rolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych od osób fizycznych i prawnych stają się dochodami budżetu województwa. Zgodnie z art. 22c ust. 1. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki przeznacza się głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast oraz zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.
O dofinansowanie realizowanych zadań środkami budżetu województwa mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu pozyskania środków znajdują się na stronie internetowej www.umww.pl

W związku z wejściem w dniu 26 maja 2013 r. zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych polegającej na dodaniu m.in.w art. 22b ust. 3, z którego wynika, że dochody związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej stają się niepodatkowymi należnościami o charakterze publiczno – prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, do których stosuje się przepisy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
Na podstawie tych przepisów informujemy, że od należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pobiera się odsetki za zwłokę tak jak od zaległości podatkowych. Ponadto do artykułu 22b dodano również ust. 4, który wyznacza marszałka województwa, jako organ egzekucyjny wyznaczony do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu wyżej wymienionych dochodów województwa.

23 listopada 2015 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.), polegająca na zmianie treści w art. 22b ust. 4, zgodnie z którym marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych i leśnych.

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Bank PKO BP S.A.
I Oddział Poznań
Nr 43 1020 4027 0000 1702 0878 4409

 

ROK 2021

Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2021 wynosi 585,50 zł (M.P. z dnia 20.10.2020r., poz. 982)
Opłata roczna za m³ drewna na rok 2021 wynosi 196,84 zł (M.P. z dnia 20.10.2020r., poz. 983)

ROK 2020

Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2020 wynosi 584,60 zł (M.P. z dnia 18.10.2019r., poz. 1017)
Opłata roczna za m³ drewna na rok 2020 wynosi 194,24 zł (M.P. z dnia 18.10.2019r., poz. 1018)

ROK 2019

Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2019 wynosi 543,60 zł (M.P. z dnia 19.10.2018r., poz 1004)

Opłata roczna za m3 drewna na rok 2019 wynosi 191,98 zł (M.P. z dnia 19.10.2018r., poz. 1005)

 

ROK 2018

Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2018 wynosi 524,90 zł (M.P. z dnia 20.10.2017r., poz 958)

Opłata roczna za m3 drewna na rok 2018 wynosi 197,06 zł (M.P. z dnia 20.10.2017r., poz. 963)

ROK 2017

Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2017 wynosi 524,40 zł (M.P. z dnia 19.10.2016r., poz 993)
Opłata roczna za m3 drewna na rok 2017 wynosi 191,01 zł (M.P. z dnia 24.10.2016r., poz. 996)

ROK 2016
Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2016 wynosi 537,50 zł (M.P. z dnia 20.10.2015r., poz 1025)

Opłata roczna za m3 drewna na rok 2016 wynosi 191,77 zł (M.P. z dnia 22.10.2015r., poz. 1028)

ROK 2015
Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2015 wynosi 613,70 (MP z 2014r., poz 935)

Opłata roczna za m3 drewna na rok 2015 wynosi 188,85 (MP z 2014r., poz 955)

ROK 2014
Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2014 wynosi 692,80 (MP z dn. 22.10.2013r., poz 814)

Opłata roczna za m3 drewna na rok 2014 wynosi 171,05 (MP z dn. 29.10.2013r., poz 828)

ROK 2013
Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2013 wynosi 758,60 (MP z dn. 19.10.2012r., poz 787)

Opłata roczna za m3 drewna na rok 2013 wynosi 186,42 (MP z dn. 19.10.2012r., poz 788)

ROK 2012
Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2012 wynosi 741,80 (MP Nr 95 z dn. 25.10.2011r., poz 969)

Opłata roczna za m3 drewna na rok 2012 wynosi 186,68 (MP Nr 95 z dn. 25.10.2011r., poz 970)

ROK 2011
Opłata roczna za tonę ziarna żyta na rok 2011 wynosi 376,40 (MP Nr 76 z dn. 26.10.2010r., poz 960)

Opłata roczna za m3 drewna na rok 2011 wynosi 154,65 (MP Nr 78 z dn. 29.10.2010r., poz 970)

Opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i leśnych

2021-07-27

Numer konta, na który prosimy uiszczać opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i leśnych:

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Bank PKO BP S.A.
I Oddział Poznań
Nr 43 1020 4027 0000 1702 0878 4409

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:FW
Data utworzenia:2016-04-25
Data publikacji:2016-04-25
Osoba sporządzająca dokument:FW
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4170

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-04-25 13:30:52AdministratrOchrona gruntów rolnych