Podstawa prawna działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu działa na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 512 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019  r., poz. 1282 ze zm.). 
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.)
 • Uchwały Nr XLIX/756/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku  w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu” .
 • Uchwały Nr 161/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (WZGKiAM) – uchylona uchwałą 2418/2012.
 • Uchwały Nr III/32/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XLIX/756/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu” .
 • Uchwały Nr 255/11 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 161/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (WZGKiAM).
 • Uchwały Nr 2418/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (WZGKiAM) – uchylona uchwałą Nr 3565/2013.
 • Uchwały Nr XXX/593/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”. 
 • Uchwały Nr XXXII/643/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”.
 • Uchwały Nr 3565/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (WZGKiAM).
 • Uchwały Nr XXXVI/713/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/593/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”. 
 • Uchwały Nr 3830/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 3565/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie  zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (WZGKiAM).
 • UCHWAŁA NR IV/76/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 23 LUTEGO 2015 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXX/593/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 28 STYCZNIA 2013 R. W SPRAWIE NADANIA STATUTU JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ POD NAZWĄ "WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU"
 • Uchwała Nr XVI/427/16 Sejmika Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016r. W SPRAWIE NADANIA STATUTU JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ POD NAZWĄ "WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU"
 • Uchwała Nr 2028/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 3565/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (WZGKiAM).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-13
Data publikacji:2016-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9035

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-11-13 22:59:17Zmiany w aktach prawnychPodstawa prawna działalności