Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

19 stycznia 2021

Zamówienia publiczne

1 października 2020

Informujemy, że z dniem 1 października 2020r. zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr DG-II.7741.1.52.2020  z dnia 13 sierpnia 2020r. nieruchomość stanowiąca mienie Województwa Wielkopolskiego położona w Poznaniu przy ul. Piekary 17 została przekazana w trwały zarząd i Administrowanie Wielkopolskiemu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

 W związku z powyższym jednostka przewiduje w roku 2020 udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.

 Aktualizacja planu postępowań o udzielnie zamówień publicznych

  w Wielkopolskim Zarządzie Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

  w roku 2020

  – zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) stan na 01.10.2020

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Usługi ochroniarskie

usługa

przetarg nieograniczony

177 103,36

IV kwartał

2

Usługi sprzątania budynku

i pomieszczeń

usługa

przetarg nieograniczony

133 288,26

IV kwartał

 

 

 

 

 


 

 

 

Zgodnie z podjętą uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIV/270/19  z dnia 20 grudnia 2019r. zatwierdzającą plan finansowy jednostki, Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu nie przewiduje w roku 2020 udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.

 

Natomiast zamówienia klasyczne na roboty budowlane, dostawy i usługi jednostka będzie dokonywać bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie   art. 4 ust. 8.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-13
Data publikacji:2016-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7319