Zakres działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu należy:

  1. Geodezyjna obsługa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, w tym między innymi sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z podziałami, rozgraniczeniami lub wznawianiem granic ww. nieruchomości.
  2. Wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub Departamenty.
  3. Wykonywanie prac scaleniowo – wymiennych.
  4. Kontrola i aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach zakwalifikowanych do scaleń; ponowna klasyfikacja gleboznawcza gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas i użytków rolnych.
  5. Udział w projektach związanych z rozwojem informacji przestrzennej na terenie województwa.
  6. Administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Wielkopolskiego, a wykupionymi w związku z inwestycją „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie”.
  7. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
  8. Prowadzenie egzekucji należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przypadających Województwu Wielkopolskiemu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-13
Data publikacji:2016-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7910