Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

O nas

Jednostka budżetowa pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu” została powołana na mocy uchwały Nr XLIX/756/10Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu przejął zadania realizowane przez zlikwidowane jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

W związku z reorganizacją Służby Geodezyjnej i Kartograficznej realizującej zadania Marszałka Wojewódzkiego Wielkopolskiego zapisane w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik) oraz zadania wynikające z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej – z dniem 1 lipca 2013r. został wyłączony, ze struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który następnie został włączony w strukturę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiotem działania jednostki jest między innymi administrowanie i geodezyjna obsługa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego; wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz prac scaleniowo-wymiennych; prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z prowadzeniem egzekucji tych należności.

Posiadamy doświadczoną kadrę geodezyjną, gleboznawczą oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i pomiarowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-13
Data publikacji:2016-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10813