Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

TRWAŁY ZARZĄD

Z dniem 1 października 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. przekazano Wielkopolskiemu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, trwały zarząd zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu przy ul. Piekary 17, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Poznań, arkusz mapy 41. Nieruchomości te stanowiące własność Województwa Wielkopolskiego zostały przekazane między jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji i Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Przekazane nieruchomości są zabudowane budynkiem administracyjnym i zostały oddane w trwały zarząd i administrowanie WZGKiAM w Poznaniu.  

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-09 12:34przez:
Opublikowano:2020-10-09 00:00przez: Beata Osuch
Podmiot udostępniający: Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Odwiedziny:6340

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.